Onze occasiontoppers


image/jpeg
 
image/jpeg

image/jpeg

Land Rover compenseert 30.000 ton CO2


 

18-05-2010 - Land Rover Nederland compenseert sinds april 2008 de uitstoot van elke verkochte Land Rover. En dat heeft geresulteerd in 29.652 ton CO2, wat gelijk staat aan de uitstoot van ongeveer 3.300 huishoudens.

 

Het CO2-compensatieprogramma is een van de vier pijlers van Land Rovers duurzaamheidsprogramma. Zowel de uitstoot van Land Rover-fabrieken als de uitstoot van elke verkochte Land Rover de eerste drie jaar of 75.000 kilometer wordt gecompenseerd. De fabrikant is hiermee gestart in 2006. Nederland volgde in april 2008.

Windenergie
Het CO2-compensatieprogramma richt zich steeds vaker op technologieën die fossiele brandstoffen vervangen door duurzame energie, voornamelijk windenergie.
Windenergie vermindert niet alleen de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen maar brengt ook de lokale bevolking zichtbare verbeteringen. Deze krijgt elektriciteit en de leefomstandigheden worden beter. De bouw van de windmolens zorgt ook voor werkgelegenheid. Wereldwijd compenseert Land Rover meer dan 3 miljoen ton CO2-uitstoot. Dat is ongeveer de energie van 27 miljoen vluchten van Londen naar Parijs.

800 miljoen
Samen met zusterbedrijf Jaguar investeert Land Rover de komende jaren 800 miljoen pond in duurzame innovatie, waaronder de ontwikkeling van elektrische technologie en het gebruik van lichtgewicht materiaal. Land Rover zet daarnaast auto’s in bij het humanitaire hulpprogramma Drive Against Malaria.   

| Disclaimer