Onze occasiontoppers


image/jpeg
 
image/jpeg

image/jpeg

Koolstofbuffer Peugeot in Brazili? wordt Nationaal Park


image/jpeg

 

23-11-2009 - Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het koolstofbufferproject van Peugeot-ONF in de Amazone en vanwege het ‘Frankrijkjaar’ in Brazilië hebben de Staat Mato Grosso, Peugeot en ONF in Brasilia een overeenkomst getekend om 1.800 hectare bos met hoge biologische waarde als Nationaal Park in te richten.

 

Luis Henrique Chaves Daldegan, staatssecretaris van Milieuzaken in de Staat Mato Grosso, Jacques Valeix, Controller van ONF en managementlid, en Marc Bocqué, verantwoordelijk voor Peugeot’s wereldwijde PR en leider van het koolstofbuffer-project, ondertekenden de overeenkomst.

Deze overeenkomst is de bekroning van 10 jaar inspanning en menselijk avontuur, gedurende welke Peugeot en ONF, in nauwe samenwerking met diverse Braziliaanse organisaties, gepionierd hebben in het tot stand brengen van een herbebossingsproject met als doel de heropname van CO2 in het Amazonegebied. Dit project is het resultaat van hun gezamenlijke vooruitstrevende interpretatie van GIEC/IPCC aanbevelingen om klimaatverandering tegen te gaan: antropische CO2-uitstoot beheersen aan de bron en het activeren van zgn. koolstofbuffers (elk natuurlijk of fysiek systeem dat tijdelijk of permanent meer koolstof opneemt dan uitstoot).


image/jpeg


De voorbeeldfunctie van dit project kan in feiten en cijfers als volgt opgesomd worden:
-twee miljoen bomen aangeplant op 1.800 hectare voormalig grassland
- 7. 000 hectare bos behouden en 1.200 hectare Capoeira (natuurlijke aanwas).
- Biodiversiteit herstelprogramma, met herintroductie van meer dan 50 endemische soorten.
- 111.000 ton CO2 opgenomen in de biomassa (in 2008 gemeten volgens de methodologie van GIEC/IPCC).
- 2.300 leerlingen hebben als deelnemers aan het milieu-educatieprogramma tussen 2001 en 2008 het project bezocht.
- Meer dan 150 doctoraalstudenten hebben multidisciplinair onderzoek verricht op het project, zowel individueel als collectief, leidend tot diverse proefschriften in Frankrijk en Brazilië.
- Volledige botanische en zoölogische cartografie van alle delen van het project, inclusief bijzonderheden over het oerbos (500 soorten van hoger gewervelden geïnventariseerd sinds 2000, waarvan 20 met uitsterven bedreigd).

Het aldus opgerichte Nationaal Park zal een onderzoeksbasis vormen midden in het Amazonegebied dat volgens experts meer dan 50% van de aardse biodiversiteit bevat.
Het project zal eveneens bijdragen aan het biodiversiteitscorridor-project van de Staat Mato Grosso en de United Nations Development Programme, ontworpen om aan talrijke diersoorten leefruimte te bieden, om voedsel te vinden en zich te kunnen voortplanten en daarmee het voortbestaan der soorten te waarborgen. Met het oog op toekomstige generaties zijn Peugeot en ONF er daarom trots op deze overeenkomst samen aan te gaan.

image/jpeg


  

| Disclaimer