Onze occasiontoppers


image/jpeg
 
image/jpeg

image/jpeg

Disclaimer


Niet aansprakelijk
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorg­vuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. AutoGids is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden en/of andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan AutoGids of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AutoGids.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan :


AutoGids
Essebaan 77
2908 LJ Capelle a/d IJssel

010 - 442 03 00

redactie@autogids.nl

Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover AutoGids geen controle heeft. Autogids draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.

  


Adverteren


Adverteren in AutoGids betekent maximale exposure bij uw eigen (regionale) doelgroep.

Neem contact op met accountmanager Erik Oudshoorn (06 20 634 216) of Trevor Blonk (06 83 998 035) voor meer informatie en tarieven.

Laatste uitgaven


image/jpeg

image/jpeg

image/jpeg


image/jpeg

image/jpeg

image/jpeg

 


  


| Disclaimer